Los medios de transporte

Uzupenij tekst róznymi środkami transportu. Każdy z nich pojawia się tylko raz.