Los alimentos

 

Hoy repasamos algunos alimentos.

Dzisiaj powtarzamy słówka związane z jedzeniem.

Actividad 1

¿Recuerdas cómo se llaman estos platos y alimentos? Escribe su nombre en el espacio blanco. Y si necesitas una vocal con tilde, aquí las tienes para copiar y pegar.

Pamiętasz jak nazywają się te dania i pokarmy?  Wpisz ich nazwy w puste miejsce. A jeśli potrzebujesz samogłosek z akcentem, wystarczy skopiować i wkleić:

á, é, í, ó, ú

 

Actividad 2

¿Y sabes agrupar las palabras de la diapositiva? Arrastra y haz clic en „Comprobar” para ver si cada alimento está en su sitio.

A potrafisz przyporządkować słówka ze slajdu? Przeciągnij i kliknij w „Comprobar”, żeby sprawdzić, czy każdy produkt jest na swoim miejscu.