Polityka prywatności – baza maili

Administrator

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Anna Grabowska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Enfuera Anna Grabowska  z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul.Sowińskiego 28/I, NIP 631218127.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji drogą e-mailową na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Inni odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi elektroniczne (utrzymanie strony www, utrzymanie serwera poczty elektronicznej).

Przekazanie danych do państw trzecich

Państwa dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:

Organ nadzorczy

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Odmowa podania danych

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania adresu e-mail oraz imienia i nazwiska będzie skutkować brakiem możliwości kontaktu z Administratorem tym kanałem komunikacji.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Nasza strona korzysta z plików cookies